MQ File Transfer: העברת קבצים בעידן ה- SOA

25 באוגוסט 2009

By ליאור  צינמון צ'יפ

ככל שיותר ויותר ארגונים מגלים את יתרונות הארכיטקטורה מוכוונת השירותים – SOA – גדל הצורך בהעברת קבצים בין מערכות שונות, שאינה חד-פעמית במהותה.

תהליכים מוגדרים של העברת קבצים, המתבצעים בתזמון נכון על מנת לשרת מצד אחד את היעדים העסקיים והמערכות הזקוקות למידע הזה, ולהימנע מצד שני מהעמסת-יתר של הרשת והמערכות – אינם יכולים להתבצע במתכונת ידנית, באמצעות FTP.

לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

הרגולציה כמנוע לשיפור עסקי

19 באוגוסט 2009

By ירון סטיל

matrix

הרגולציה משנה את אופן הטיפול בנתונים ובמידע עסקי. תקנות וחוקים הבאים לסגור פרצות המתגלות פעם אחר פעם, מחייבים לשמור יותר ויותר נתונים – לטווחים ארוכים יותר ויותר. מאגרי נתונים אלו, הנולדים על מנת לציית להוראות התקינה והחקיקה – יוצרים הזדמנויות עסקיות חדשות. מהרגע שבו הנתונים נאספים ונשמרים בארגון גדלה גם הכדאיות בניתוח שיטתי שלהם כדי לשפר את תהליכי העבודה ואת התובנה העסקית הכוללת.

לקרוא את המשך הרשומה «


עשרה טיפים להקמת מערך מחשוב בעסק חדש

17 באוגוסט 2009

By ירון גולני

AA0366141. הכן רשימת צרכים – בדיוק כמו רשימת הקניות השבועית למרכול, מומלץ לבחון את כלל הצרכים המחשוביים של חברתך החדשה (מחשוב אישי,  פתרון דואר אלקטרוני, אבטחת מידע,  ניהול מידע, תוכנות נדרשות, גישה לאינטרנט)

2. הגדר סיכון – אוטו ישן הוא אוטו חדש בתשלומים ופתרון אלמוני וזול הוא פתרון יקר לתחזוקה. מאידך,  פתרון מבית טוב הוא פתרון שיש לו "גב", יש לו עבר ועתיד והוא לא חייב להיות היקר ביותר.

לקרוא את המשך הרשומה «


IOD event

17 באוגוסט 2009

Mac vs PC with Lotus 911

17 באוגוסט 2009

IBM Rational Team Concert

5 באוגוסט 2009